Fysiotherapie bij Kinderen:
spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek

Kinderen leren bewegen

In hun kinderjaren leren kinderen spelenderwijs bewegen en hun zintuigen en motoriek te ontwikkelen. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling langer duren of afwijken door aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het uithoudings- of bewegingsapparaat. Het tekort aan motorische ervaring kan in zoĺn geval door fysiotherapie grotendeels worden ondervangen.

Signalen bij baby's:

Passiviteit, lage spierspanning, weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie in de houding, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen kunnen wijzen op motorische problemen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen en veel huilen kunnen wijzen in die richting. Dergelijke problemen worden meestal vroeg onderkend door de huisarts of het consultatiebureau. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt , hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling.

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar veel last van hebben. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden en soms is het nodig dat het kind daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat tengevolge van ziekte of handicap beperkt is in zijn beweging kan leren omgaan met die beperkingen en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit de handen laten vallen. Ook kunnen kinderen angstig zijn om te bewegen, een slappe, slechte lichaamshouding hebben. Of moeite hebben met stilzitten, schrijven en het tempo van de klas bijbenen. Soms maken kinderen veel bijbewegingen en lijken ze achter in hun motorische ontwikkeling t.o.v. klas- of leeftijdgenootjes. Bewegingsproblemen kunnen het welbevinden van het kind en het functioneren binnen een groep be´nvloeden.

Voorbeelden van indicaties bij baby's en peuters

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind

Algemeen: als de ontwikkeling van je kind niet vanzelf gaat en bewegen en spelen speciale aandacht vragen.Praktijk voor Fysiotherapie Lammers en Hompes Nieuwstraat 27 6021 HP Budel tel. 0495 49 23 29 info@fysiobudel.nl